IFS (ang. International Featured Standard) FOOD 
Standard IFS został opracowany przez przedstawicieli niemieckich i francuskich detalistów przy współpracy z detalistami z innych krajów. Ostatnia wersja to wersja 6.1
IFS stawia wymogi w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla producentów i dostawców żywności oraz określa zasady auditowania. Jest to system łączący zasad GMP, GHP oraz wymagania HACCP z elementami systemu zarządzania.
Posiadanie certyfikowanego systemu wg IFS jest wymogiem dostarczania wyrobów do m.in. do niemieckich i francuskich międzynarodowych sieci handlowych.

Wymagania  standardu ujęto w 6 rozdziałów:
 • Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa - definiuje odpowiedzialność najwyższej kadry, jak również nadzorowanie i doskonalenie wdrożonych systemów
 • System zarządzania jakości - zawiera wymagania dotyczące wdrożenia systemu HACCP wg Codex Alimentarius oraz systemu zarządzania jakością w tym dokumentacji obu systemów,
 • Zarządzanie zasobami - określa wymagania dotyczące zasobów ludzkich, wymagań higienicznych, badań medycznych i warunków dla części socjalnej zakładu,
 • Proces produkcji - najobszerniejszy rozdział zawiera odniesienia do projektowania i wprowadzania wyrobów, wymagań sanitarno-higienicznych dla pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, gospodarki odpadami, identyfikowalności, nadzorowania alergenów i GMO,
 • Pomiary, analiza, doskonalenie - zawiera wymagania dotyczące nadzorowania temperatury/czasu w procesach produkcyjnych, kontroli ilości pakowanego towaru, rozpatrywania reklamacji, wycofywania wyrobu z rynku i nadzorowania wyrobów niezgodnych.
 • Ochrona żywności i kontrole zewnętrzne  - zawiera wymagania w zakresie ochrony żywności, bezpieczeństwa zakładu oraz kontroli zewnętrznych.
Do punktów KO (czyli wymagań, których niespełnienie powoduje brak możliwości wydania certyfikatu bez względu na to, że zakład spełni pozostałe wymagania normy) zaliczają się:
 • 1.2.4 - Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa,
 • 2.2.3.8.1 - System monitorowania CCP,
 • 3.2.1.2 - Higiena personelu,
 • 4.2.1.2 - Specyfikacje surowców,
 • 4.2.2.1 - Zgodność z recepturą,
 • 4.12.1 - Zarządzanie dotyczące ciał obcych,
 • 4.18.1 - Identyfikowalność,
 • 5.1.1 - Audity wewnętrzne,
 • 5.9.2 - Procedury wycofywania i zwrotów,
 • 5.11.2 - Działania korygujące.    
Szczegółowe informacje wymaganiach IFS można znaleźć na stronie internetowej www.food-care.info.

Ogólnie system zarządzania IFS polega na tym, że musimy uregulować sobie wszystkie działania mające wpływ na jakość i bezpieczeństwo, tj.
 • Uregulować działania mające wpływ na jakość, bezpieczeństwo żywności oraz współprace z klientem bezpośredni (przebieg wszystkich działań od przyjęcia zapytania od klienta poprzez obsługę klienta, zakupy, produkcję, magazynowanie po sprzedaż) i pośredni (np. szkolenia, nadzorowanie maszyn, kontrola produktu, obsługa reklamacji)
  Przedsiębiorstwo musi określić przebieg tych działań, odpowiedzialności oraz powiązania pomiędzy nimi, aby przebiegały  sprawnie, w sposób nadzorowany. Często w zakładach są te działania uregulowane w sposób nieformalny - wtedy należy je jedynie spisać w formie procedury.
 • Stworzyć niezbędną dokumentację,
  Ważne jest, aby stworzyć procedury opisujące wszytki istotne działania wskazane w punkcie poprzednim.
 • Zapisać, co zostało zrobione
  Przedsiębiorstwo, które ma wdrożony system zarządzania jakością powinno wiedzieć jak coś zostało zrobione, by móc, np. odtworzyć historię danego przypadku, gdy zachodzi potrzeba. W tym celu powinny być prowadzone zapisy, jako dowód funkcjonowania systemu i element, który może pomóc w nadzorowaniu działań, gdyż często to co nie jest zapisane łatwo zapominamy. 
 • Doskonalić system, wyroby
  System, który powstaje w danym momencie jest skuteczny i adekwatny, jednak w miarę zachodzenia zmian w przedsiębiorstwie  (np. tworzenie nowych komórek, zmiany zakresów obowiązków, itp.) wymaga on także doskonalenia. Doskonalenie jest wyraźnym wymogiem normy. Wdrożenie systemu jest pierwszym krokiem. W myśl zasady „lepsze jest wrogiem dobrego” należy ciągle usprawniać procesy, system, wyroby.
Porównanie IFS Food i BRC Global Standard - Food
Systemy oparte na standardzie IFS i BRC są bardzo podobne, gdyż celem obu standardów jest to samo, czyli zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produktów.
Dla firm starających się o wdrożenie i certyfikację systemu podstawowym kryterium wyboru jest miejsce, gdzie będzie dostarczany produkt. Jeśli będą np. niemieckie sieci handlowe to należy wybrać IFS, jeśli natomiast brytyjskie to BRC.
Wdrożenie systemu BRC w przypadku, gdy posiada się wdrożony system IFS i odwrotnie nie stanowi dużego problemu, gdyż powinno innej struktury norm, wymagania są podobne i wdrożenie kolejnego systemu nie stanowi dużej trudności.

Wdrożenie IFS, BRC w przypadku posiadania wdrożonego systemu HACCP i ISO 9001
Gdy firma posiada wdrożony system HACCP i system wg ISO 9001, wdrożenie systemu wg IFS lub BRC również nie powinno stanowić dużej trudności, gdyż dużo elementów zawartych  w IFS, BRC jest zaczerpniętych z ISO 9001. Firma w tej sytuacji powinna dokonać przeglądu spełnienia wymagań dotychczasowego systemu HACCP i systemu wg ISO 9001 na zgodność z standardem IFS, BRC i uzupełnić brakujące elementy.

Korzyści z posiadania sytemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartym na standardzie IFS
 • poprawa konkurencyjności poprzez uzyskanie dowodu o produkcji bezpiecznych wyrobów o wysokiej jakości,
 • zwiększenie zaufania kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących,dla których bezpieczeństwo i jakość produktów jest najważniejsze,
 • otwarcie drogi do współpracy z sieciami handlowymi,
 • zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za skutki wprowadzenia na rynek wyrobów zagrażających zdrowotnie konsumentom poprzez dobre przygotowanie do wycofania wadliwych wyrobów z rynku,
 • spełnienie wymagań prawnych UE w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • międzynarodowy, szeroko uznawany certyfikat w Polsce, Europie i na świecie,
 • zapewnienie ciągłego doskonalenia firmy.
CERTYFIKACJA

W momencie, w którym wszystkie wymagania IFS są spełnione - nadchodzi czas na audit zewnętrzny/ certyfikujący. Powinien on być przeprowadzony przez niezależną akredytowaną jednostkę. Auditorzy najpierw przeglądu istniejących procedur oraz instrukcji (przegląd dokumentacji) później czy tryb postępowania zawarty w dokumentacji funkcjonuje w firmie (czyli jest wdrożony).
Po zakończeniu pomyślnie przeprowadzonego auditu wydawany jest certyfikat. W trakcie jego obowiązywania będą mieć miejsce audity nadzorujące, których zadaniem jest sprawdzenie, czy system wciąż działa.

OFERTA NASZEJ FIRMY

Nasza firma zajmuje się kompleksowym wdrażaniem, doradztwem i szkoleniami w zakresie systemu zarządzania IFS.

Zobacz ofertę kompleksowego wdrożenia systemu lub ofertę szkoleń w zakresie IFS.

W przypadku zapytań dotyczących systemu zarządzania, wdrożenia, oferty prosimy o kontakt: biuro@ms-consulting.pl lub 61 82 66 130.
tel. /fax (61) 82 66 130
biuro@ms-consulting.pl
Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem