ZAKRES NASZEJ USŁUGI
Nasza firma zajmuje się kompleksowym wdrażaniem, doradztwem i szkoleniami w zakresie systemów zarządzania.

Usługa wdrażanie iso systemu zarządzania obejmuje między innymi:
 • audit zerowy (tzw. diagnozę),
 • szkolenia:
  • szkolenia wstępne dla kierownictwa i załogi,
  • szkolenie pełnomocnika systemu,
  • szkolenie auditorów wewnętrznych,
 • projektowanie i dokumentowanie systemu,
 • wdrożenie systemu - szkolenia i optymalizacja (doskonalenie),
 • przeprowadzenie auditów wewnętrznych,
 • przygotowanie przeglądu zarządzania,
 • przygotowanie pracowników do certyfikacji,
 • uczestnictwo w procesie certyfikacji.
SCHEMAT WDROŻENIA
Wdrażanie iso systemu trwa zazwyczaj ok. 6 miesięcy, jednakże na życzenie klienta może zostać znacznie skrócony bądź wydłużony. Standardowo można wyodrębnić następujące etapy prac wdrożeniowych:

1. Diagnoza
Ocena stanu firmy na rozpoczęciu prac w odniesieniu do wymogów normy.

2. Szkolenia
Zapewnienie wszystkim pracownikom niezbędnej wiedzy z zakresu normy - przeprowadzenie wszystkich szkoleń potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania systemu.
Prowadzimy następujące szkolenia:
 • dla pracowników
 • dla auditorów wewnętrznych
 • dla Pełnomocnika ds. systemu zarządzania
Szkolenia są przeprowadzane w grupach w siedzibie klienta po ustaleniu terminu.

3. Opracowanie systemu zarządzania
Opracowanie dokumentacji wymaganej przez normę (księgi jakości, procedur, instrukcji). Dokumentacja jest opracowywana przez naszą firmę, chyba że klienta zażyczy sobie inaczej.
Doradztwo w sprawach organizacyjnych oraz wszelkie działania zapewniające stworzenie Systemu odpowiadającego wymogom normy.

4. Badanie systemu zarządzania
Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu – ocena stopnia dostosowania systemu do potrzeb każdego obszaru w firmie. Wprowadzenie udoskonaleń w razie potrzeby. Przeprowadzenie auditów wewnętrznych, Zorganizowanie przeglądu systemu.

5. Audyt certyfikujący
Audit jest badaniem mającym potwierdzić, że system funkcjonuje zgodnie z wymogami normy. Audit przeprowadzony musi być przez niezależną firmę posiadająca uprawnienia tzw. jednostką certyfikującą.
Nasza firma pomoże Państwu bez ponoszenia dodatkowych kosztów w ustaleniu wszystkich spraw związanych z certyfikacją.

KONSULTANT
Prowadzenie firmy powierzane jest konsultantowi, którzy współpracuje z firmą od rozpoczęcia prac aż do auditu certyfikującego.
Dla zapewnienia nadzoru i koordynacji wszystkich działań związanych z wdrażanym Systemem konsultant regularnie odwiedza Klienta i zbiera potrzebne mu informacje. Termin spotkań jest wcześniej ustalany z Klientem. Częstotliwość spotkań zależy od preferencji klienta, ustanowionego harmonogramu prac i specyfiki firmy.

DOKUMENTACJA
Dokumentację systemową (tj. procedury, instrukcję Księgę jakości) opracowuje konsultant. Zgodnie z życzeniem Klienta uwzględniamy w tworzonym Systemie Zarządzania dokumenty już funkcjonujące, posiadane systemy wspomagające zarządzanie.
Powstanie każdego dokumentu jest poprzedzone zebraniem informacji od określonych pracowników tak, aby stworzyć go najbardziej adekwatnym do specyfiki firmy i zrozumiałym dla osób, które mają na danym dokumencie pracować. Wszystkie powstające sukcesywnie dokumenty są weryfikowane przez pracowników z firmy Klienta.

SZKOLENIA
Szkolenia są przeprowadzane w siedzibie Klienta w dogodnym dla niego terminie. Szkolenia mogą być przeprowadzane z podziałem na grupy o podobnym zakresie odpowiedzialności, np. pracownicy produkcyjni i pracownicy administracyjni.

Zobacz też ofertę szkoleń

WYCENA WDRAŻANIA ISO
W przypadku zainteresowania otrzymaniem oferty cenowej lub w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: biuro@ms-consulting.pl,61 82 66 130, lub wypełnienie poniższego formularza.
Zapytanie ofertowe
Na podstawie poniższego formularza przygotowujemy dla Państwa ofertę. Pola oznaczone gwiazdką (*) należy wypełnić. W przypadku, gdy pole oznaczone gwiazdką (*) nie ma zastosowania prosimy wpisać 0.
Norma *
Nazwa firmy *
Adres *
Imię i nazwisko osoby do kontaktu *
Telefon *
Adres e-mail *
Przedmiot działalności *
Liczba oddziałów *
Przedmiot działalności oddziałów *
Ogólna liczba zatrudnionych *
Liczba zatrudnionych w centrali firmy *
Liczba zatrudnionych w oddziałach firmy *
Ilość grup wyrobów: *(dotyczy HACCP, IFS, BRC, ISO 22000)
Podstawowe wyroby, grupy wyrobów *(dotyczy HACCP, IFS, BRC, ISO 22000)
Posiadane certyfikaty systemu zarządzania *(ISO 9001, 14001, HACCP, inne)
Uwagi
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MS-Consulting K. Szymczak, ul. Warszawska 149/6, 61-047 Poznań, NIP: 666-179-03-50 w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.
Zgadzam się na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych od MS-Consulting Klaudiusz Szymczak, ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań, NIP: 666-179-03-50 zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:


tel. /fax (61) 82 66 130
biuro@ms-consulting.pl
Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem