System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 i wg EMAS

We wrześniu 2015 roku
opublikowana została nowa wersja normy ISO 14001. Norma wprowadziła całkiem nową strukturę i kilka nowych wymagań. W niniejszym artykule w wieki skrócie zostaną zaprezentowane najważniej zmiany   

Pierwszą zmian w wersji 2015 jest zmiana struktury, która w wygląda następująco
•    0 .Wprowadzenie
•    1. Zakres normy
•    2. Powołania normatywne
•    3. Terminy i definicje
•    4. Kontekst organizacji
•    5. Przywództwo
•    6. Planowanie w Systemie Zarządzania
•    7. Wsparcie
•    8. Działanie
•    9. Ocena wyników
•    10. Doskonalenie   
Wymagania zawarte są w rozdziale 4-10. Cześć wymagań jest nowa, ale większość wymagań jest takich samych,  tyle że znajdują w innych rozdziałach i winnym układzie. Istotna systemu zarządzania, czyli podejście procesowe również pozostało, więc dla istniejącym systemów, będzie to bardziej rozwój systemu zarządzania niż jego przebudowa.   

Rozdział 4 wprowadza nowe wymagania. Norma oczekuje, aby organizacja wdrażająca system zarządzania uwzględniła w swoim systemie  zarządzania otoczenie (czynniki zewnętrzne, wewnętrzne, interesariuszy), w którym funkcjonuje, określiła  jaki ono ma wpływ na skuteczny system zarządzania środowiskowego i podjęła w konsekwencji stosowne działania w ramach systemu zarządzania. Ten wymóg nie był przedmiotem poprzedniej wersji, a w nowej jest mocno akcentowany, bo rzeczywiście  otocznie, w którym zakład się znajduje ma duże znaczenie dla skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Do tej pory norma mówiła o identyfikacji wymagań klienta, a teraz firma musi zwróci uwagę  na wszystkie czynniki mogące wpłynąć na działanie firmy. Norma wskazuje między innymi na uwarunkowanie technologiczne, prawne, społeczne, kulturowe, ekonomiczne i strony zainteresowane jak np. urzędy, instytucje kontrolujące,  dostawcy, społeczeństwo.

Dla przykładu firma, która jest  zlokalizowana wśród domów prywatnych musi liczyć się ze zdaniem sąsiadów bo ich protesty mogą negatywnie odbić się na sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 

W rozdziale 5  w ramach przywództwa określone są obszary związane z kierowaniem, odpowiedzialnościami, czyli to co do tej pory znajdowało się w rozdziale 5 – Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa. Dodatkowo w rozdziale 5 wprowadzony jest  pomijany w dotychczasowej wersji element jak zapewnienie połączenia systemu zarządzania  z działaniami biznesowymi organizacji. Jest to element dość istotny, bo  nie można zapominać, ze system zarządzania do środek do realizacji celów biznesowych, a nie cel sam w sobie.

W rozdziale 6 zawarte jest kilka nowych wymagań szczególnie w zakresie ryzyka. Norma wymaga, aby firma zidentyfikowała zagrożenia, szanse w odniesieniu do czynników, o których mowa w normie w rozdziale 4 i ustaliła ryzyko z nimi związane, a w konsekwencji podęła stosowne działania, aby system zarządzania mógł funkcjonować.

W pozostałych rozdziałach nie ma znaczących różnić.        

Celem zmienionych układu normy jest również integracja z innymi normami. Nowa wersja ISO 14001 na identyczny układ co ISO 9001, co znacząco wpłynie na sprawną integrację.   

Podsumowując największą pracą dla firm będzie zidentyfikowanie wszystkich czynników zewnętrznych, wewnętrznych, stron zainteresowanych oraz określenie ryzyka z tym związanego. Trzeba jednak stwierdzić, że spełnienie tego wymogu może znaczenie poprawić skuteczność systemów zarządzania środowiskowego.

PRZEPISY PRAWNE
Przedsiębiorstwo, które chce wprowadzić system zarządzania środowiskowego musi na początku spełnić wszystkie mające zastosowanie przepisy prawne i inne wymagania.

EMAS
System Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, mającym na celu zachęcenie różnych organizacji do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej koncentrującego się na:

EMAS jest czymś w rodzaju posiadania znaku firmowego, określającego działania organizacji w zakresie doskonalenia na rzecz ochrony środowiska. Organizacja, która chce zarejestrować się w systemie EMAS musi wdrożyć system zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001, opublikować deklarację środowiskową zweryfikowaną przez niezależnego, akredytowanego weryfikatora środowiskowego, aktywnie włączyć pracowników w proces zarządzania środowiskowego oraz postępować zgodnie z prawem.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA
Korzyści jakich należy się spodziewać po wdrożeniu ISO 14001 to m. in.:
• redukcja kosztów usuwania odpadów i opłat za korzystanie ze środowiska,
• zwiększenie oszczędności energii i materiałów,
• podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
• wzrost zaufania do przedsiębiorstwa,
• poprawa wizerunku przedsiębiorstwa wśród społeczeństwa i władz lokalnych,
• ułatwienie dostępu do dofinansowywania działalności przedsiębiorstwa,
• ułatwienie uzyskiwania pozwoleń i zatwierdzeń, dzięki spełnieniu wymagań prawa.

CERTYFIKACJA
W momencie, w którym wszystkie wymagania ISO 14001 są spełnione - nadchodzi czas na audit zewnętrzny/ certyfikujący.
Powinien on być przeprowadzony przez niezależną akredytowaną jednostkę. Auditorzy najpierw przeglądu istniejących procedur oraz instrukcji (przegląd dokumentacji) później czy tryb postępowania zawarty w dokumentacji funkcjonuje w firmie (czyli jest wdrożony).

Po zakończeniu pomyślnie przeprowadzonego auditu wydawany jest certyfikat. Certyfikat jest wydawany na 3 lata. W trakcie jego obowiązywania będą mieć miejsce audity nadzorujące (zazwyczaj raz w roku), których zadaniem jest sprawdzenie, czy system wciąż działa.

OFERTA NASZEJ FIRMY

Nasza firma zajmuje się kompleksowym wdrażaniem, doradztwem i szkoleniami w zakresie systemu zarządzania środowiskowego.

Zobacz: ofertę kompleksowego wdrożenia lub ofertę szkoleń w zakresie ISO 14001.

W przypadku zapytań dotyczących systemu zarządzania, procesu wdrożenia, oferty prosimy o kontakt: biuro@ms-consulting.pl lub 61 82 66 130
tel. /fax (61) 82 66 130
biuro@ms-consulting.pl
Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem