BRC Consumer Products

BRC GLOBAL STANDARD - CONSUMER PRODUCTS

BRC Global Standard – Consumer Products (zwany dalej BRC CP) wersja 4 został opracowany przez British Retail Consortium (BRC). Standard skierowany jest do producentów artykułów typu „non-food” (np. producentów papieru do pieczenia, chemii domowej, kosmetyków, tekstyliów, szkła, itp.) przeznaczonych bezpośrednio do konsumenta finalnego.  Od wersji 4 stworzone zostały dwa standardy - jeden dedykowany wyrobom pielęgnacyjnym, domowego użytku (ręczniki papierowe, chemii domowej, kosmetyków, wyrobów higienicznych)  oraz towarów ogólnych (np. wyrobu ze skóry, farby do malowania ścian)  

Każdy ze standardów zawiera dwa poziomy wymagań podstawowy  i wyższy. Przy wyborze podstawowego poziomu firma jest oceniana czy spełnia wymagania bez stopniowania poziomu zatwierdzenia certyfikatu. Przy poziomie wyższych poziom zatwierdzenia jest stopniowany podobnie jak do tej pory  - teraz jedynie wprowadzony dodatkowy poziom AA.  

BRC Global Standard - Consumer Products (niezależnie od rodzaju)obejmuje następujące obszar
 • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa,
 • Ryzyko produktu, 
 • System zarządzania jakością i bezpieczeństwem,
 • Standardy zakładu,
 • Kontrola Produktu i badania,
 • Kontrola Procesu,
 • Personel
Powyższe punkty obejmują najważniejsze obszary działania przedsiębiorstwa z punktu widzenia jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów. System BRC Consumer Products obejmuje elementy systemu zarządzania jakością poszerzone o elementy związane z wymaganiami dla infrastruktury zakładu, higieny zakładu, personelu.

W przypadku zaistniałej reklamacji klient ma możliwość prześledzenia całej ścieżki życia produktu i uzyskania informacji o pochodzeniu artykułu. Natomiast firmy produkcyjne dbające o renomę zakładu mają możliwość wycofania z rynku wadliwej partii towaru.
Standard BRC - Consumer Products zapewnia, iż oferowany produkt jest bezpieczny, odpowiedniej jakości, a także - spełnia wymagania prawne.
Więcej informacji o standardzie znajduje się na stronie BRC www.brcglobalstandards.com

Korzyści z posiadania sytemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartym na standardzie BRC
 • poprawa konkurencyjności poprzez uzyskanie dowodu o produkcji bezpiecznych wyrobów o wysokiej jakości,
 • zwiększenie zaufania kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących,dla których bezpieczeństwo i jakość produktów jest najważniejsze,
 • otwarcie drogi do współpracy z sieciami handlowymi,
 • zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za skutki wprowadzenia na rynek wyrobów zagrażających zdrowotnie konsumentom poprzez dobre przygotowanie do wycofania wadliwych wyrobów z rynku,
 • spełnienie wymagań prawnych UE w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • międzynarodowy, szeroko uznawany certyfikat w Polsce, Europie i na świecie,
 • zapewnienie ciągłego doskonalenia firmy.
CERTYFIKACJA

W momencie, w którym wszystkie wymagania BRC są spełnione - nadchodzi czas na audit zewnętrzny/ certyfikujący. Powinien on być przeprowadzony przez niezależną akredytowaną jednostkę. Auditorzy najpierw przeglądu istniejących procedur oraz instrukcji (przegląd dokumentacji) później czy tryb postępowania zawarty w dokumentacji funkcjonuje w firmie (czyli jest wdrożony).
Po zakończeniu pomyślnie przeprowadzonego auditu wydawany jest certyfikat. W trakcie jego obowiązywania będą mieć miejsce audity nadzorujące, których zadaniem jest sprawdzenie, czy system wciąż działa.

OFERTA NASZEJ FIRMY

Nasza firma zajmuje się kompleksowym wdrażaniem, doradztwem i szkoleniami w zakresie systemu zarządzania BRC.

Zobacz ofertę kompleksowego wdrożenia systemu lub ofertę szkoleń w zakresie BRC.

W przypadku zapytań dotyczących systemu zarządzania, wdrożenia, oferty prosimy o kontakt: biuro@ms-consulting.pl lub 61 82 66 130.

Współpracujemy z firmami z różnych branż oraz różnych regionów Polski

Zadzwoń do konsultanta61 82 66 130