IFS HOUSEHOLD AND PERSONAL CARE STANDARD

IFS Household and Personal Care Standard (zwany dalej IFS HPC)  został opracowany z myślą o producentach, którzy zajmują się wytwarzaniem produktów typu „non-food” (np.  producentów artykuły do pielęgnacji ciała, artykułów przeznaczonych do dbania o higienę osobistą, chemii gospodarczej, papieru do pieczenia, kubków pozostających w bezpośrednim kontakcie z żywnością, świeczek, szkła itp.) skierowanych bezpośrednio do konsumenta finalnego.
Posiadanie certyfikowanego systemu wg IFS jest wymogiem dostarczania wyrobów m.in. do niemieckich i francuskich międzynarodowych sieci handlowych.

Norma podzielona została na 4 części, z czego kluczowe znaczenie dla organizacji ma część 2 dotycząca wymagań zawartych w 5 rozdziałach:

 • Rozdział 1. Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa
 • Rozdział 2. System zarządzania
 • Rozdział 3. Zarządzanie zasobami
 • Rozdział 4. Proces produkcji
 • Rozdział 5. Pomiar, analiza, działania korygujące, zarządzanie incydentami

Powyższe punkty obejmują najważniejsze obszary działania przedsiębiorstwa z punktu widzenia jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów. System IFS HPC obejmuje elementy systemu zarządzania jakością poszerzone o elementy związane z wymaganiami dla infrastruktury zakładu, higieny zakładu, personelu.

Standard wskazuje również specyficzne wymagania, które określono jako punkty KO (czyli wymagania, których niespełnienie powoduje brak możliwości wydania certyfikatu bez względu na to, że zakład spełni pozostałe wymagania normy). Zalicza się do nich m.in.:
 • 4.1.3 Specyfikacje produktu
 • 4.15.1 Identyfikowalność
 • 5.8.1 Procedura zarządzania kryzysowego
 • 5.10.2 Działania korygujące

W przypadku zaistniałej reklamacji klient ma możliwość prześledzenia całej ścieżki życia produktu i uzyskania informacji o pochodzeniu artykułu. Natomiast firmy produkcyjne dbające o renomę zakładu mają możliwość wycofania z rynku wadliwej partii towaru. Standard IFS HPC zapewnia, iż oferowany produkt jest bezpieczny, odpowiedniej jakości, a także - spełnia wymagania prawne.

Więcej informacji o standardzie znajduje się na stronie IFS http://www.ifs-certification.com

Korzyści z posiadania sytemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów „non-food” opartym na standardzie IFS
 • poprawa konkurencyjności poprzez uzyskanie dowodu o produkcji bezpiecznych wyrobów o wysokiej jakości,
 • zwiększenie zaufania kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących, dla których bezpieczeństwo i jakość produktów są najważniejsze,
 • otwarcie drogi do współpracy z sieciami handlowymi,
 • zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za skutki wprowadzenia na rynek wyrobów zagrażających zdrowotnie konsumentom poprzez dobre przygotowanie do wycofania wadliwych wyrobów z rynku,
 • spełnienie wymagań prawnych obowiązujących zarówno w kraju produkcji, jak i przeznaczenia
 • międzynarodowy, szeroko uznawany certyfikat w Polsce, Europie i na świecie,
 • zapewnienie ciągłego doskonalenia firmy.
IFS HPC a BRC Consumer Products
Normy te różnią się przede wszystkich pochodzeniem, gdyż przeznaczenie i wymagania są bardzo podobne.

CERTYFIKACJA
W momencie, w którym wszystkie wymagania IFS HPC są spełnione - nadchodzi czas na audit zewnętrzny/ certyfikujący. Powinien on być przeprowadzony przez niezależną akredytowaną jednostkę. Auditorzy najpierw dokonują przeglądu istniejących procedur oraz instrukcji (przegląd dokumentacji), później oceniają czy tryb postępowania zawarty w dokumentacji funkcjonuje w firmie (czyli jest wdrożony). Po zakończeniu pomyślnie przeprowadzonego auditu wydawany jest certyfikat.


OFERTA NASZEJ FIRMY
Nasza firma zajmuje się kompleksowym wdrażaniem, doradztwem i szkoleniami w zakresie systemu zarządzania IFS.
Zobacz ofertę kompleksowego wdrożenia systemu lub ofertę szkoleń w zakresie IFS.
W przypadku zapytań dotyczących systemu zarządzania, wdrożenia, przygotowania oferty prosimy o kontakt: biuro@ms-consulting.pl lub 61 82 66 130.

tel. /fax (61) 82 66 130
biuro@ms-consulting.pl
Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem