BRC - GLOBAL STANDARD FOR PACKAGING AND PACKAGING MATERIALS

BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials wersja 6 (dalej nazywany BRC/IoP) jest standardem stawiającym wymagania dla systemu zarządzania dla producentów opakowań, materiałów opakowaniowych przeznaczonych przede wszytkach dla żywności, ale może mieć też zastosowanie dla producentów opakowań o innym przeznaczeniu. BRC zawiera wymagania dla higieny zakładu i produkcji oraz systemu zarządzania jakością, które mają prowadzić do powstania wyrobu zgodnego z wymaganiami jakościowymi oraz bezpiecznego.

Podstawą do budowania systemu zarządzania wg BRC jest określenie ryzyka produkowanego opakowania.  Ryzyko wyrobu ma znaczenie ze względu na konieczność zastosowania wymagań w szczególności w zakresie GMP (dobrych praktyk). Zlikwidowany podział na dwie kategorie i dwa katalogi wymagań. Jest jeden katalog wymagań - z tym, że poziom zastosowania zależy od ryzyka, tj. na jego podstawie  firmy z mniejszym ryzykiem (np. kartony zbiorcze) mogą zrezygnować z niektórych wymagań.  

W zależności od przynależności do danej kategorii standard zawiera dwa rodzaje wymagań dedykowane każdej kategorii osobno, z tym że dla 1. są najbardziej zaostrzone, a dla 2 najmniej.

Wymagania bez względu na kategorię określone w następujących rozdziałach:
1 – Zaangażowanie najwyższego kierownictwa kierownictwa i ciągłe doskonalenie   
2 – System zarządzania zagrożeniami i ryzykiem,
3 – Bezpieczeństwo produktu i system zarządzania,
4 – Wymagania dla zakładu
5 – Kontrola produktu i procesu
6 – Personel
7 - Wymagania dla wyrobów handlowych

System BRC w dużym uogólnieniu zawiera elementy występujące w ISO 9001 i ISO 22000. Na standard BRC składają się elementy GMP i GHP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej), analiza zagrożeń i ryzyka związanego z zagrożeniami oraz elementy systemu zarządzania jakością.
Więcej informacji o standardzie znajduje się na stronie BRC www.brcglobalstandards.com

Korzyści z posiadania sytemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartym na standardzie BRC
  • poprawa konkurencyjności poprzez uzyskanie dowodu o produkcji bezpiecznych wyrobów o wysokiej jakości,
  • zwiększenie zaufania kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących,dla których bezpieczeństwo i jakość produktów jest najważniejsze,
  • otwarcie drogi do współpracy z sieciami handlowymi,
  • zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za skutki wprowadzenia na rynek wyrobów zagrażających zdrowotnie konsumentom poprzez dobre przygotowanie do wycofania wadliwych wyrobów z rynku,
  • spełnienie wymagań prawnych UE w zakresie bezpieczeństwa żywności,
  • międzynarodowy, szeroko uznawany certyfikat w Polsce, Europie i na świecie,
  • zapewnienie ciągłego doskonalenia firmy.
CERTYFIKACJA

W momencie, w którym wszystkie wymagania BRC są spełnione - nadchodzi czas na audit zewnętrzny/ certyfikujący. Powinien on być przeprowadzony przez niezależną akredytowaną jednostkę. Auditorzy najpierw przeglądu istniejących procedur oraz instrukcji (przegląd dokumentacji) później czy tryb postępowania zawarty w dokumentacji funkcjonuje w firmie (czyli jest wdrożony).
Po zakończeniu pomyślnie przeprowadzonego auditu wydawany jest certyfikat. W trakcie jego obowiązywania będą mieć miejsce audity nadzorujące, których zadaniem jest sprawdzenie, czy system wciąż działa.

OFERTA NASZEJ FIRMY

Nasza firma zajmuje się kompleksowym wdrażaniem, doradztwem i szkoleniami w zakresie systemu zarządzania BRC.

Zobacz ofertę kompleksowego wdrożenia systemu lub ofertę szkoleń w zakresie BRC.

W przypadku zapytań dotyczących systemu zarządzania, wdrożenia, oferty prosimy o kontakt: biuro@ms-consulting.pl lub 61 82 66 130.
tel. /fax (61) 82 66 130
biuro@ms-consulting.pl
Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem