BRC Global Standard for Food Safety

BRC Global Standard for Food Safety - międzynarodowy standard żywności opracowany Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium).
BRC jak IFS stawia wymogi w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla producentów i dostawców żywności oraz określa zasady auditowania. Jest to system łączący zasad GMP, GHP oraz wymagania HACCP z elementami systemu zarządzania.
Posiadanie certyfikowanego systemu wg BRC jest wymogiem dostarczania wyrobów m.in. do brytyjskich międzynarodowych sieci handlowych.

Wymagania standardu BRC ujęto w 6 obszarach:
 • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i stała poprawa – stawia wymogi dotyczące zapewnienia zasobów, celów jakości i prowadzenia przeglądu systemu (oceny systemu),
 • HACCP – stawia wymogi wdrożenia HACCP zgodnie z zasadami Codex Alimentarius,
 • System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności - nakładający na firmę obowiązek m.in. określenia polityki jakości, odpowiedzialności i uprawnień, zasad współpracy klientów, prowadzenia auditów wewnętrznych,zakupów, nadzoru nad dostawcami, nadzoru nad dokumentami, specyfikacjami wyrobów,nadzoru nad reklamacjami, skargami, zasad identyfikowalności, zasad wycofywania wyrobów z rynku,
 • Wymagania dla zakładu , tzn. wdrożenie zasad GMP i GHP,
 • Kontrola Produktu, stawiający wymagania dotyczące określenia m.in. zasad wprowadzania nowych wyrobów, kontroli i badań wyrobów,nadzoru nad alergenami,zasad pakowania wyrobów,zasad nadzorowania wyrobów niezgodnych,
 • Kontrola Procesu, stawiający wymagania dla kontroli procesu produkcji, temperatury, ilości, zasad nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
 • Personel, stawiający wymagania dla szkoleń, higieny personelu, higieny pomieszczeń socjalnych.  
W wersji 6. do wymagań fundamentalnych (podobnie jak w 5) (czyli wymagań, których niespełnienie powoduje brak możliwości wydania certyfikatu bez względu na to, że zakład spełni pozostałe wymagania normy) zaliczają się:
 • 1 - Zaangażowanie kierownictwa i ciągłe doskonalenie,
 • 2 - Plan bezpieczeństwa żywności HACCP
 • 3.5 - Audit wewnętrzny
 • 3.8 - Działania korygujące i zapobiegawcze
 • 3.9 - Identyfikowalność
 • 4.3.1 - Układ, przepływ produktu i segregacja
 • 4.9 - Utrzymanie czystości i higiena
 • 5.2 - Wymagania dotyczące materiałów specjalnych
 • 6.1 - Kontrola działań
 • 7.1 - Szkolenia
Szczegółowe informacje o wymaganiach BRC można znaleźć na stronie internetowej www.brc.org.uk.

Najważniejsze zmiany to:
 • nowa metoda auditowania i certyfikacji:
           Ogólnie ujmując klient ma do wyboru:

           1 opcja - prowadzić audity (jak dotychczas) - audit jest zaplanowany - w ustalonym terminie audytorzy przyjeżdżają i auditują zakład wg wymagań normy,
           2 opcja - prowadzić audity w dwóch częściach - 1. część niezapowiedziana dotyczy elementów GMP, GHP, 2 - normalnie już zaplanowana - dotyczy elementów tzw.
           systemowych. W ramach opcji 2, jest tez możliwość przeprowadzenia auditu za jednym razem - całość w formie niezapowiedzianego auditu. Korzyścią wynikająca z opcji
           2 jest 
           to, że przy tej samej ilości punktów otrzymujmy wyższa ocenę (zarezerwowaną dla opcji 2), czyli zamiast oceny A otrzymujemy A+, itp.  opcja 2 jest przeznaczona dla 
           bardziej "dojrzałych" systemów zarządzania.
 • nowa prezentacja wymagań (związane z pierwszą zmianą) - kolorami zaznaczone części dotyczące 1. części i 2 części auditu.
 • przeorganizowanie niektórych punktów z wymaganiami, połączenie niektórych wymagań, a tym samym mniejsza ilość punktów, np. do rozdziału pierwszego przeniesienie wymagań dotyczących polityki jakości z rozdziału 3. 
 • rozszerzenie (doprecyzowanie) nowych w zakresie GMP, GHP.       

Ogólnie system zarządzania BRC polega na tym, że musimy uregulować sobie wszystkie działania mające wpływ na jakość i bezpieczeństwo, tj.
 • Uregulować działania mające wpływ na jakość, bezpieczeństwo żywności oraz współprace z klientem bezpośredni (przebieg wszystkich działań od przyjęcia zapytania od klienta poprzez obsługę klienta, zakupy, produkcję, magazynowanie po sprzedaż) i pośredni (np. szkolenia, nadzorowanie maszyn, kontrola produktu, obsługa reklamacji)
  Przedsiębiorstwo musi określić przebieg tych działań, odpowiedzialności oraz powiązania pomiędzy nimi, aby przebiegały  sprawnie, w sposób nadzorowany. Często w zakładach są te działania uregulowane w sposób nieformalny - wtedy należy je jedynie spisać w formie procedury.
 • Stworzyć niezbędną dokumentację,
  Ważne jest, aby stworzyć procedury opisujące wszytki istotne działania wskazane w punkcie poprzednim.
 • Zapisać, co zostało zrobione
  Przedsiębiorstwo, które ma wdrożony system zarządzania jakością powinno wiedzieć jak coś zostało zrobione, by móc, np. odtworzyć historię danego przypadku, gdy zachodzi potrzeba. W tym celu powinny być prowadzone zapisy, jako dowód funkcjonowania systemu i element, który może pomóc w nadzorowaniu działań, gdyż często to co nie jest zapisane łatwo zapominamy. 
 • Doskonalić system, wyroby
  System, który powstaje w danym momencie jest skuteczny i adekwatny, jednak w miarę zachodzenia zmian w przedsiębiorstwie  (np. tworzenie nowych komórek, zmiany zakresów obowiązków, itp.) wymaga on także doskonalenia. Doskonalenie jest wyraźnym wymogiem normy. Wdrożenie systemu jest pierwszym krokiem. W myśl zasady „lepsze jest wrogiem dobrego” należy ciągle usprawniać procesy, system, wyroby.
Porównanie IFS Food i BRC Global Standard - Food
Systemy oparte na standardzie IFS i BRC są bardzo podobne, gdyż celem obu standardów jest to samo, czyli zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produktów.
Dla firm starających się o wdrożenie i certyfikację systemu podstawowym kryterium wyboru jest miejsce, gdzie będzie dostarczany produkt. Jeśli będą np. niemieckie sieci handlowe to należy wybrać IFS, jeśli natomiast brytyjskie to BRC.
Wdrożenie systemu BRC w przypadku, gdy posiada się wdrożony system IFS i odwrotnie nie stanowi dużego problemu, gdyż powinno innej struktury norm, wymagania są podobne i wdrożenie kolejnego systemu nie stanowi dużej trudności.

Wdrożenie IFS, BRC w przypadku posiadania wdrożonego systemu HACCP i ISO 9001
Gdy firma posiada wdrożony system HACCP i system wg ISO 9001, wdrożenie systemu wg IFS lub BRC również nie powinno stanowić dużej trudności, gdyż dużo elementów zawartych  w IFS, BRC jest zaczerpniętych z ISO 9001. Firma w tej sytuacji powinna dokonać przeglądu spełnienia wymagań dotychczasowego systemu HACCP i systemu wg ISO 9001 na zgodność z standardem IFS, BRC i uzupełnić brakujące elementy.

Korzyści z posiadania sytemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartym na standardzie BRC
 • poprawa konkurencyjności poprzez uzyskanie dowodu o produkcji bezpiecznych wyrobów o wysokiej jakości,
 • zwiększenie zaufania kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących,dla których bezpieczeństwo i jakość produktów jest najważniejsze,
 • otwarcie drogi do współpracy z sieciami handlowymi,
 • zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za skutki wprowadzenia na rynek wyrobów zagrażających zdrowotnie konsumentom poprzez dobre przygotowanie do wycofania wadliwych wyrobów z rynku,
 • spełnienie wymagań prawnych UE w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • międzynarodowy, szeroko uznawany certyfikat w Polsce, Europie i na świecie,
 • zapewnienie ciągłego doskonalenia firmy.
CERTYFIKACJA

W momencie, w którym wszystkie wymagania BRC są spełnione - nadchodzi czas na audit zewnętrzny/ certyfikujący. Powinien on być przeprowadzony przez niezależną akredytowaną jednostkę. Auditorzy najpierw przeglądu istniejących procedur oraz instrukcji (przegląd dokumentacji) później czy tryb postępowania zawarty w dokumentacji funkcjonuje w firmie (czyli jest wdrożony).
Po zakończeniu pomyślnie przeprowadzonego auditu wydawany jest certyfikat. W trakcie jego obowiązywania będą mieć miejsce audity nadzorujące, których zadaniem jest sprawdzenie, czy system wciąż działa.

OFERTA NASZEJ FIRMY

Nasza firma zajmuje się kompleksowym wdrażaniem, doradztwem i szkoleniami w zakresie systemu zarządzania BRC.

Zobacz ofertę kompleksowego wdrożenia systemu lub ofertę szkoleń w zakresie BRC.

W przypadku zapytań dotyczących systemu zarządzania, wdrożenia, oferty prosimy o kontakt: biuro@ms-consulting.pl lub 61 82 66 130.
tel. /fax (61) 82 66 130
biuro@ms-consulting.pl
Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem