Baza wiedzy


Ułóż według:

Doskonalenie systemu zarządzania

2023-10-13 10:11:47

Wdrożenie systemu zarządzania ISO 9001, ISO 14001 lub innego kończy się audytem certyfikującym i wydaniem certyfikatu. Wiele zakładów jako cel stawia sobie właśnie pozyskanie i utrzymanie tego certyfikatu i nie ma pomysłu co dalej robić z systemem zarządzania.

Kontekst organizacji

2023-09-13 09:58:28

Nowe wersje norm ISO (9001, 14001, inne) prezentują nowe podejście do systemu zarządzania. Wskazują, że system zarządzania jest elementem rozwoju, strategii firmy i na skuteczność systemu zarządzania ma wpływ wiele innych czynników niż tylko klient i wymagania w zakresie wyrobu jak to do tej pory miało zastosowanie.

Błędy podczas wdrażania systemu zarządzania

2023-07-04 14:50:22

W większości przypadków firmy wdrażają system gdyż wymaga tego od nich klient. Cześć z nich jako cel stawia sobie uzyskanie certyfikatu i zapomina, że system zarządzania źle wdrożony może utrudnić życie. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorstwa.

Intergacja systemów zarządzania

2023-07-13 14:45:48

Wiele przedsiębiorstw wdraża coraz częściej więcej niż jeden system zarządzania. Rodzi się zawsze w takiej sytuacji pytanie jak to robić, aby prace wdrożeniowe przebiegły sprawnie i stosowanie systemu zarządzania nie było uciążliwe dla przedsiębiorstwa, a przynosiło wymierne korzyści. Rozwiązaniem jest integracja systemów zarządzania.

Wdrażanie systemu zarządzania w praktyce

2023-06-20 14:37:12

Skuteczny system zarządzania pomaga przedsiębiorstwu zarządzać danym obszarem (jakość, środowisko, bezpieczeństwo), usprawnia procesy i pozwala uporządkować wiele spraw. Wcześniej jednak ten system należy wdrożyć i tutaj pojawiają się liczne problemy.

Certyfikat ISO 14001 a rozwój firmy

2023-06-12 10:09:46

Ochrona środowiska zdobywa coraz większe znaczenie na świecie. W społeczności postawionej przed tak wielkim zagrożeniem zaczęła wzrastać troska o środowisko, w którym żyjemy. Znajduje to również swoje przełożenie na działalność przedsiębiorstw. Powoduje to, że wśród czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstwa oprócz jakości, staje się jego podejście do środowiska.

Współpracujemy z firmami z różnych branż oraz różnych regionów Polski

Zadzwoń do konsultanta61 82 66 130