Baza wiedzy


Certyfikat ISO 14001 a rozwój firmy

2023-06-12 10:09:46

Ochrona środowiska zdobywa coraz większe znaczenie na świecie. W społeczności postawionej przed tak wielkim zagrożeniem zaczęła wzrastać troska o środowisko, w którym żyjemy. Znajduje to również swoje przełożenie na działalność przedsiębiorstw. Powoduje to, że wśród czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstwa oprócz jakości, staje się jego podejście do środowiska.

ISO 14001 jest międzynarodowa normą stawiająca wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego i jest jednocześnie normą stanowiącą podstawę certyfikacji.

Celem normy ISO 14001 jest pomoc przedsiębiorstwom, niezależnie od charakteru, wielkości i rodzaju, w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja tego oddziaływania. Firmy posiadające wdrożony system zarządzania środowiskowego powinny panować nad wszystkimi swoimi działaniami, które wpływają na środowisko. Podstawą systemu zarządzania środowiskowego jest spełnienie wszystkich wymagań prawnych, tj. posiadanie stosownych zezwoleń, na emisje zanieczyszczeń do powietrza, odpady. Dodatkowo firmy posiadające system zarządzania środowiskowego są zobowiązane nadzorować wszystkie swoje działania (przypisać osoby odpowiedzialne, kontować ilości emisji, odpadów, szkolić pracowników) które zostały określone we wspomnianych zezwoleniach, aby mieć pewność, że nie zostaną przekroczone dopuszczalne wartości.

Zapraszamy do lektury załączonego materiału ...


Pobierz załącznik

Współpracujemy z firmami z różnych branż oraz różnych regionów Polski

Zadzwoń do konsultanta61 82 66 130