Baza wiedzy


Błędy podczas wdrażania systemu zarządzania

2023-07-04 14:50:22

W większości przypadków firmy wdrażają system gdyż wymaga tego od nich klient. Cześć z nich jako cel stawia sobie uzyskanie certyfikatu i zapomina, że system zarządzania źle wdrożony może utrudnić życie. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorstwa.

Solidne wdrożenie systemu zarządzania związane jest z dużym nakładem pracy ze strony pracowników. Tutaj pojawia się podstawowy błąd, który popełniają firmy, a mianowicie brak lub niewystarczające zaangażowanie. Niestety nie ma możliwości, żeby solidnie wdrożyć system zarządzania bez udziału pracowników. Systemy zarządzania oparte o normy ISO lub inne normy odnoszą się do konkretnych obszarów działalności przedsiębiorstwa jak jakość, środowisko, czy też BHP, a wiec z założenia odnoszą się działań, które na co dzień mają miejsce, dotyczą każdego pracownika. Każde działania prowadzone w ramach wdrażania systemu zarządzania powinno być gruntowanie przemyślane i mieć zawsze odniesienie do praktyki.

Pobierz załącznik

Współpracujemy z firmami z różnych branż oraz różnych regionów Polski

Zadzwoń do konsultanta61 82 66 130