W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001, OHSAS 18001, ISO 45001

Z początkiem roku 2018 pojawił się standard ISO 45001 - międzynarodowy standard dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to odpowiedź organizacji ISO na zapotrzebowanie w tym zakresie. Do tej pory nie wypracowano jednej normy. na naszym rynku funkcjonowała specyfikacja OHSAS 18001 i oraz PN-N-18001.
Struktura normy ISO 45001 będzie jak innych tworzonych obecnie norm ISO. Wymagania zawarte będą w rozdziałach 4-10. Pojawią się nowe elementy jak innych normach ISO jak kontekst organizacji i jego wpływ na system zarządzania BHP.  W zdecydowanej większości ISO 45001 będzie zawierało elementy znajdujące się w OHSAS18001. Wymagania standardu będą zbudowane w sposób mogący być zastosowany przez każda organizację bez względu na miejscu ulokowania. 
 
OHSAS 18001 i PN-N-18001 będą zastąpione przez ISO 45001. Ustalono 3-letni okres przejściowy .

Celem normy jest pomoc przedsiębiorstwom, niezależnie od charakteru, wielkości i rodzaju, w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na BHP oraz minimalizacja tego oddziaływania poprzez określenie odpowiednich procedur postępowania i ich usprawnienie.

Normy te zawierają wymagania do tworzenia systemu zarządzania, mającego chronić nie tylko własnych pracowników, ale i strony, których zdrowie i bezpieczeństwo mogą być zagrożone, wskutek działalności organizacji. Istnienie kilku standardów wynika z faktu, że nie został opracowany międzynarodowy standard w zakresie systemów zarządzania BHP.

Firmy posiadające wdrożony system zarządzania BHP muszą panować nad wszystkimi swoimi działaniami, które wpływają na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, jak i stron na które działanie przedsiębiorstwa może oddziaływać.
Podstawą systemu zarządzania BHP jest spełnienie wszystkich wymagań prawnych, tj. badania pracowników, przygotowanie stanowisk, pomiary stanowiskowe.
Dodatkowo firmy posiadające system zarządzania BHP są zobowiązane nadzorować wszystkie swoje działania (przypisać osoby odpowiedzialne, kontrolować emisje szkodliwe dla pracowników, itp.) które zostały określone we wspomnianych zezwoleniach, aby mieć pewność, że nie zostaną przekroczone dopuszczalne wartości.

Przedsiębiorstwo, które chce wprowadzić system zarządzania BHP powinno na początku spełnić wszystkie mające zastosowanie przepisy prawne i inne wymagania.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA

  • zapobieganie wypadkom i awariom prowadzące do znacznego obniżenia kosztów organizacji
  • zwiększenie ilości czasu przeznaczonego na produkcję w związku z poprawą stanu BHP,
  • wiarygodność wobec firm i podmiotów w kraju i za granicą,  
  • poprawa stosunków z instytucjami kontrolującymi,
  • możliwość zmniejszenia składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników, co wydatnie obniży koszty pracy,  
  • podniesienie prestiżu organizacji w danym sektorze gospodarki.

CERTYFIKACJA

W momencie, w którym wszystkie wymagania normy są spełnione - nadchodzi czas na audit zewnętrzny/ certyfikujący.
Powinien on być przeprowadzony przez niezależną akredytowaną jednostkę. Auditorzy najpierw przeglądu istniejących procedur oraz instrukcji (przegląd dokumentacji) później czy tryb postępowania zawarty w dokumentacji funkcjonuje w firmie (czyli jest wdrożony).
Po zakończeniu pomyślnie przeprowadzonego auditu wydawany jest certyfikat. Certyfikat jest wydawany na 3 lata. W trakcie jego obowiązywania będą mieć miejsce audity nadzorujące (zazwyczaj raz w roku), których zadaniem jest sprawdzenie, czy system wciąż działa.

OFERTA NASZEJ FIRMY

Nasza firma zajmuje się kompleksowym wdrażaniem, doradztwem i szkoleniami w zakresie systemu zarządzania.

Zobacz naszą ofertę kompleksowego wdrożenia lub ofertę szkoleń w zakresie ISO 45001, PN-N-18001, OHSAS 18001.

W przypadku zapytań dotyczących systemu zarządzania, wdrożenia, oferty prosimy o kontakt: biuro@ms-consulting.pl lub 61 82 66 130.
tel. /fax (61) 82 66 130
biuro@ms-consulting.pl
Newsletter