System Zarządzania Jakością wg ISO 9001

We wrześniu 2015 roku opublikowana została nowa wersja normy ISO 9001. Norma wprowadziła całkiem nową strukturę i kilka nowych wymagań. W niniejszym artykule w wieki skrócie zostaną zaprezentowane najważniej zmiany  

Pierwszą zmian w wersji 2015 jest zmiana struktury, która w wygląda następująco
•    0 .Wprowadzenie
•    1. Zakres normy
•    2. Powołania normatywne
•    3. Terminy i definicje
•    4. Kontekst organizacji
•    5. Przywództwo
•    6. Planowanie w Systemie Zarządzania Jakością
•    7. Wsparcie
•    8. Działanie
•    9. Ocena wyników
•    10. Doskonalenie  

Wymagania zawarte są w rozdziale 4-10 a nie jak poprzednio 4-8. Cześć wymagań jest nowa, ale większość wymagań jest takich samych,  tyle że znajdują w innych rozdziałach i w innym układzie. Istotna systemu zarządzania, czyli podejście procesowe również pozostało, więc dla istniejącym systemów, będzie to bardziej rozwój systemu zarządzania niż jego przebudowa.  

Rozdział 4 wprowadza nowe wymagania. Norma oczekuje, aby organizacja wdrażająca system zarządzania jakością uwzględniła w swoim systemie  zarządzania otoczenie (czynniki zewnętrzne, wewnętrzne, interesariuszy), w którym funkcjonuje, określiła  jaki ono ma wpływ na skuteczny system zarządzania i podjęła w konsekwencji stosowne działania w ramach systemu zarządzania. Ten wymóg nie był przedmiotem poprzedniej wersji, a w nowej jest mocno akcentowany, bo rzeczywiście  otocznie, w którym zakład się znajduje ma duże znaczenie dla skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Do tej pory norma mówiła o identyfikacji wymagań klienta, a teraz firma musi zwróci uwagę  na wszystkie czynniki mogące wpłynąć na działanie firmy. Norma wskazuje między innymi na uwarunkowanie technologiczne, prawne, społeczne, kulturowe, ekonomiczne i strony zainteresowane jak np. urzędy, instytucje kontrolujące,  dostawcy, społeczeństwo.
Dla przykładu firma, która jest  zlokalizowana wśród domów prywatnych musi liczyć się ze zdaniem sąsiadów bo ich protesty mogą negatywnie odbić się na sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.  W rozdziale  4 określono są również wymagania w zakresie procesów tak jak w poprzedniej wersji ISO 9001.

W rozdziale 5  w ramach przywództwa określone są obszary związane z kierowaniem, odpowiedzialnościami, czyli to co do tej pory znajdowało się w rozdziale 5 – Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa. Dodatkowo w rozdziale 5 wprowadzony jest  pomijany w dotychczasowej wersji element jak zapewnienie połączenia systemu zarządzania  z działaniami biznesowymi organizacji. Jest to element dość istotny, bo  nie można zapominać, ze system zarządzania do środek do realizacji celów biznesowych, a nie cel sam w sobie.

W rozdziale 6 zawarte jest kilka nowych wymagań szczególnie w zakresie ryzyka. Norma wymaga, aby firma zidentyfikowała zagrożenia, szanse w odniesieniu do czynników, o których mowa w normie w rozdziale 4 i ustaliła ryzyko z nimi związane, a w konsekwencji podęła stosowne działania, aby system zarządzania mógł funkcjonować. W rozdziale tym różnie zawarte są wymagania w zakresie celów jakości (dotychczas 5 rodziła) oraz zaakceptowany wyraźnie wymóg planowanego wprowadzania zmian w systemie zarządzania 

W rozdziale 7 znajdują się wymagania w zakresie zasobów, czyli dotychczas rozdział 6 (zarządzani zasobami ), 7.6 (wyposażenie pomiarowe), komunikacja (dotychczas 5.5, 7.2.3) oraz nadzorowani dokumentów (dotychczas 4.2).  Nowy element to zarządzanie wiedzą, czyli wprowadzenie wymogu zorganizowanego nadzoru nad wiedzą, informacją, danymi niezbędnymi do sprawnego funkcjonowania procesów. Dotychczas w firmach był to element pomijany, nie potrafiły one wykorzystywać np. wiedzy innych działów innych działów aby ją zaimplementować do innych działów.

W rozdziale 8  umieszczone są elementy związane z realizacją produktu i usług, czyli podstawowa działalność firm (dotychczas rozdział 7) oraz wprowadzono wymagania nadzorowania niezgodności umieszczone w wersji 2008 w rozdziale 8. W zakresie tych wymagań poza innym układem większych zmian nie wprowadzono

W rozdziale 9  umieszczono wymagania w zakresie pomiarów, monitorowania i analizy, które dotychczas były umieszczone  w rozdziale 8, ale w samej zawartości merytorycznej nie ma istotnych zmian. Umieszczono tutaj również wymagania w zakresie przeglądu zarządzania, które do tej pory były w rozdziale 5.

Rozdział 10  został przeznaczono na elementy doskonalenia, które poza przeniesieniem z rozdziału 8 nie wprowadzają istotnych zmian.

Poza nową strukturą  pojawiła się zmiana w zakresie wyłączeń. Norma ISO 9001:2015 nie ogranicza wyłączeń do jednego rozdziału jak poprzedniego. Dopuszcza się wyłączenie każdego wymagania o ile ( tak jak w poprzedniej wersji) nie wpływa ono na zapewnienie zgodności oraz firma nie ponosi odpowiedzialności w danym zakresie.  W praktyce sprowadzi się to, ze wyłączeni będą dokonywane w rozdziale 8, gdzie są wymagania  dotyczącego podstawek działalności. 
             
Celem zmienionych układu normy jest również integracja z innymi normami. Nowa wersja ISO 14001 na identyczny układ co ISO 9001, co znacząco wpłynie na sprawną integrację.  

Podsumowując największą pracą dla firm będzie zidentyfikowanie wszystkich czynników zewnętrznych, wewnętrznych, stron zintegrowanych oraz określenie ryzyka z tym związanego. Trzeba jednak stwierdzić, że spełnienie tego wymogu może znaczenie poprawić skuteczność systemów zarządzania jakością.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA

Dla firmy:

 • poprawa organizacji zarządzania poprzez:
  • jednoznaczne określenie odpowiedzialności i uprawnień pracowników,
  • określenie zasad współdziałania różnych komórek organizacyjnych,
  • stosowanie aktualnej i jednoznacznej dokumentacji będącej podstawa działań,
  • sporządzanie zapisów z działań, co umożliwia analizę różnych procesów,
 • systematyczna poprawa jakości pracy i jakości usług,
 • możliwość analizowania przyczyn powstawania niezgodności,
 • konkurencyjność wyrobów, usług na rynku,
 • wzrost zaufania Klientów,
 • większa satysfakcja załogi z pracy i jej efektów.

Dla Klientów:
 • wzrost wiarygodności firmy w oczach klientów,
 • powtarzalna jakość usług,
 • łatwość we współpracy,
 • zadowolenie z realizacji zawartych umów/zleceń.

CERTYFIKACJA
W momencie, w którym wszystkie wymagania ISO 9001 są spełnione - nadchodzi czas na audit zewnętrzny/ certyfikujący.
Powinien on być przeprowadzony przez niezależną akredytowaną jednostkę. Auditorzy najpierw przeglądu istniejących procedur oraz instrukcji (przegląd dokumentacji) później czy tryb postępowania zawarty w dokumentacji funkcjonuje w firmie (czyli jest wdrożony).
Po zakończeniu pomyślnie przeprowadzonego auditu wydawany jest certyfikat. Certyfikat ISO jest wydawany na 3 lata. W trakcie jego obowiązywania będą mieć miejsce audity nadzorujące (zazwyczaj raz w roku), których zadaniem jest sprawdzenie, czy system wciąż działa.

Firmy posiadające certyfikat wg starej normy (z 2008) mają 3 lata do września 2018 na przejście na nową wersję.

OFERTA NASZEJ FIRMY
Nasza firma zajmuje się kompleksowym wdrażaniem, doradztwem i szkoleniami w zakresie systemu zarządzania jakością.

Zobacz: ofertę kompleksowego wdrożenia lub ofertę szkoleń w zakresie ISO 9001.

W przypadku zapytań dotyczących systemu zarządzania, wdrożenia, oferty prosimy o kontakt: biuro@ms-consulting.pl lub 61 82 66 130

tel. /fax (61) 82 66 130
biuro@ms-consulting.pl
Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem