W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem


Firma MS-Consulting jest partnerem Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie poręczeń igwarnacji!

Co to jest poręczenie/gwarancja z Funduszu Poręczeń Unijnych?

Poręczenie/gwarancja ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu, które Przedsiębiorca może otrzymać celem uzyskania kredytu na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej.
Poręczenie/gwarancja z FPU pozwala Kredytobiorcy, który nie ma wystarczającego majątku lub nie chce go wykorzystywać na zabezpieczenie kredytu, na zrealizowanie projektu dotowanego ze środków UE.

Kto może skorzystać z poręczeń/gwarancji z Funduszu Poręczeń Unijnych?

Kredytobiorcy, bez względu na formę prawną, realizujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (w szczególności inwestycyjne, szkoleniowe i badawcze) mogą ubiegać się o poręczenie/gwarancję z Funduszu Poręczeń Unijnych.

Jakie są korzyści dla klientów?
1. Uzyskanie dostępu do kredytowania pomimo:

  • krótkiej historii działalności kredytowej
  • posiadania aktywów o małej wartości lub
  • nie akceptowanych jako wiarygodne zabezpieczenie kredytu

2. Oszczędność czasu
3. Konkurencyjne zabezpieczenie z uwagi na możliwość swobodnego dysponowania majątkiem
4. Możliwość zadysponowania środkami z dotacji


Na jaki cel można przeznaczyć poręczenie/gwarancję z Funduszu Poręczeń Unijnych?

Poręczenie/gwarancja z Funduszu Poręczeń Unijnych może być udzielona na zabezpieczenie kredytu finansującego nakłady poniesione przez Przedsiębiorcę na projekty, które podlegają refinansowaniu z Unii Europejskiej (kredyt pomostowy) a także na finansowanie wkładu własnego (pozostała kwota).

Jakie są koszty poręczenia/gwarancji z Funduszu Poręczeń Unijnych?
Wysokość prowizji od udzielonego poręczenia lub gwarancji FPU naliczana jest od kwoty i uzależniona od długości okresu na jaki poręczenie/gwarancja zostało udzielone.
Bank Gospodarstwa Krajowego pobiera jednorazową opłatę prowizyjną. Od poręczenia jednorazowa opłata prowizyjna liczona od kwoty poręczenia wynosi (od pażdziernika 2006):
• 1,0% za okres do 1 roku
• 1,2% za okres ponad 1 rok do 2 lat
• 1,4% za okres ponad 2 lata do 3 lat
• 1,6% za okres ponad 3 lata do 4 lat
• 1,8% za okres ponad 4 lata do 5 lat
• 2,0% za okres ponad 5 lat
Od gwarancji opłata prowizyjna jest dwukrotnie większa niż od poręczenia.

Na jaki okres jest udzielana promesa/gwarancja?
Promesa/gwarancja jej okres ważności jest wydłużony o 3 miesiące w stosunku do okresu kredytowania.

Jaka jest maksymalna kwota poręczenia/gwarancji?
Maksymalny poziom gwarancji/poręczenia (po aktualizacji od października 2006)

  • do 70 % kwoty kredytu na przedsięwzięcie gospodarcze
  • do 80% kwoty kredytu i odsetek na usunięcie skutków katastrof (itp.)
  • max równowartość w złotych 5 mln EUR

Istnieje także mozliwość poręczania kredytów niezwiązanych z dotacjami z UE!

Uwaga: jesienią 2006 planowane są zmiany w warunkach FPU!

opracowanie: A.Sz, 25.08.2006

tel. /fax (61) 82 66 130
biuro@ms-consulting.pl
Newsletter