W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem

Program Operacyjny

Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

projekt, wersja 5 z dnia 21 czerwca 2006

[data ostaniej aktualizacji: 26 czerwca 2006]


INFORMACJE OGÓLNE

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych 26 054,7 mln euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 21 275,2 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności – 18 927,6 mln euro oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 347,6 mln euro), a z publicznych środków krajowych – 3 754,5 mln euro.

W projekcie przyjęto, że poziom współfinansowania ze środków wspólnotowych wynosi 85% wszystkich środków publicznych. Obok środków publicznych w realizacji POIiŚ będą zaangażowane także środki prywatne – pomoc kierowana do przedsiębiorstw będzie podlegała zasadom konkurencji. Łączna wartość środków prywatnych przyjęto w wysokości 1 025 mln euro.


CEL PROGRAMU
Program zakłada realizację pięciu celów szczegółowych:

  1. Budowę infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.
  2. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu.
  3. Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii.
  4. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa narodowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.
  5. Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia siły roboczej.

PRIORYTETY
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 14 priorytetów:

Priorytet 1. Gospodarka wodno-ściekowa.
Priorytet 2. Gospodarka odpadami i ochrona ziemi.
Priorytet 3. Bezpieczeństwo ekologiczne.
Priorytet 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska.
Priorytet 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
Priorytet 6. Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T.
Priorytet 7. Transport przyjazny środowisku.
Priorytet 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.
Priorytet 9. Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej.
Priorytet 10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.
Priorytet 11. Bezpieczeństwo energetyczne.
Priorytet 12. Kultura i dziedzictwo narodowe.
Priorytet 13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.
Priorytet 14. Pomoc techniczna.
Obecny zakres priorytetów i działań stanowi wstępny projekt dokumentu. Ostateczny zakres uzależniony będzie od przebiegu konsultacji społecznych oraz negocjacji z Komisją Europejską.

UWAGA !

Ze względu na zmiany w rozporządzeniach UE teksty programów operacyjnych na lata 2007-2013, zwłaszcza zakres treści oraz zawarte w nich informacje mogą się znacząco różnic od treści programów operacyjnych w obecnym okresie programowania (2004-2006).tel. /fax (61) 82 66 130
biuro@ms-consulting.pl
Newsletter