W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem

Narodowa Strategia Spójności (przed zmianą nazwy: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument określający priorytety wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych, dostępnych w latach 2007-2013 dla Polski, czyli:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
 • Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
 • Funduszu Spójności.

Jej cel strategiczny został określony jako: tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju.

Celem szczegółowym jest m.in.:
 • wzrost gospodarczy,
 • wzrost zatrudnienia,
 • podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług, budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, wsparcie dla polskich regionów w kontekście społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz rozwój obszarów wiejskich.

NSS będzie realizowana przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw:
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
 • Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko
 • Program Operacyjny Kapitał ludzki
 • Program Operacyjny Konkurencyjna gospodarka
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Program Operacyjny Pomoc techniczna
Finansowanie:
łączna wartość środków finansowych wyniesie ok. 85,6 mld euro; w tym:
 • ok. 9,7 mld euro stanowić będą środki krajowe;
 • na około 16,3 mld euro szacowana jest wartość wkładu podmiotów prywatnych; ponad 59,5 mld euro będzie pochodziło z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;
 • blisko 52% środków będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • około 15% środków będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • około 33% środków pochodzić będzie z Funduszu Spójności.
Do pobrania: Narodowa Strategia Spójności: [1,3 Mb]
tel. /fax (61) 82 66 130
biuro@ms-consulting.pl
Newsletter