Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001, OHSAS 18001

Nie istnieje jeden standard w zakresie systemów BHP, tak jak w przypadku jakości (ISO 9001) i środowiska (14001). Z różnych przyczyn nie został opracowany międzynarodowy standard w zakresie systemów zarządzania BHP. Najbardziej popularne i uznane standardy na naszym rynku to PN-N-18001 i OHSAS 18001.

OHSAS 18001 jest specyfikacją opisująca system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Specyfikacja ta została opracowana przez jednostki certyfikujące z różnych krajów oraz przez krajowe instytucje normalizacyjne z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Południowej Afryki, Japonii, Hiszpanii, Malezji, Singapuru, Meksyku, a także przez inne zainteresowane jednostki z całego świata. Polskim odpowiednikiem OHSAS 18001 jest norma PN-N-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania, wydany przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Celem normy PN-N-18001, OHSAS 18001 jest pomoc przedsiębiorstwom, niezależnie od charakteru, wielkości i rodzaju, w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na BHP oraz minimalizacja tego oddziaływania poprzez określenie odpowiednich procedur postępowania i ich usprawnienie.

Normy te zawierają wymagania do tworzenia systemu zarządzania, mającego chronić nie tylko własnych pracowników, ale i strony, których zdrowie i bezpieczeństwo mogą być zagrożone, wskutek działalności organizacji. Istnienie kilku standardów wynika z faktu, że nie został opracowany międzynarodowy standard w zakresie systemów zarządzania BHP.

Firmy posiadające wdrożony system zarządzania BHP muszą panować nad wszystkimi swoimi działaniami, które wpływają na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, jak i stron na które działanie przedsiębiorstwa może oddziaływać.
Podstawą systemu zarządzania BHP jest spełnienie wszystkich wymagań prawnych, tj. badania pracowników, przygotowanie stanowisk, pomiary stanowiskowe.
Dodatkowo firmy posiadające system zarządzania BHP są zobowiązane nadzorować wszystkie swoje działania (przypisać osoby odpowiedzialne, kontrolować emisje szkodliwe dla pracowników, itp.) które zostały określone we wspomnianych zezwoleniach, aby mieć pewność, że nie zostaną przekroczone dopuszczalne wartości.

Przedsiębiorstwo, które chce wprowadzić system zarządzania BHP powinno na początku spełnić wszystkie mające zastosowanie przepisy prawne i inne wymagania.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA

  • zapobieganie wypadkom i awariom prowadzące do znacznego obniżenia kosztów organizacji
  • zwiększenie ilości czasu przeznaczonego na produkcję w związku z poprawą stanu BHP,
  • wiarygodność wobec firm i podmiotów w kraju i za granicą,  
  • poprawa stosunków z instytucjami kontrolującymi,
  • możliwość zmniejszenia składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników, co wydatnie obniży koszty pracy,  
  • podniesienie prestiżu organizacji w danym sektorze gospodarki.

CERTYFIKACJA

W momencie, w którym wszystkie wymagania normy są spełnione - nadchodzi czas na audit zewnętrzny/ certyfikujący.
Powinien on być przeprowadzony przez niezależną akredytowaną jednostkę. Auditorzy najpierw przeglądu istniejących procedur oraz instrukcji (przegląd dokumentacji) później czy tryb postępowania zawarty w dokumentacji funkcjonuje w firmie (czyli jest wdrożony).
Po zakończeniu pomyślnie przeprowadzonego auditu wydawany jest certyfikat. Certyfikat jest wydawany na 3 lata. W trakcie jego obowiązywania będą mieć miejsce audity nadzorujące (zazwyczaj raz w roku), których zadaniem jest sprawdzenie, czy system wciąż działa.

OFERTA NASZEJ FIRMY

Nasza firma zajmuje się kompleksowym wdrażaniem, doradztwem i szkoleniami w zakresie systemu zarządzania.

Zobacz naszą ofertę kompleksowego wdrożenia lub ofertę szkoleń w zakresie PN-N-18001, OHSAS 18001.

W przypadku zapytań dotyczących systemu zarządzania, wdrożenia, oferty prosimy o kontakt: biuro@ms-consulting.pl lub 61 82 66 130.
tel. /fax (61) 82 66 130
biuro@ms-consulting.pl
Newsletter